Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/9/2019. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Trần Vũ Tài

08:00

Họp giao ban lãnh đạo Viện

PGS.TS. Trần Vũ Tài

- Ban lãnh đạo Viện

Phòng Viện trưởng

19:30

Lễ Tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019 và Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Trường Đại học Vinh nhân dịp 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 01/10/2019. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Trần Vũ Tài

08:00

Họp Ban chỉ đạo Tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS . Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP;

- BGĐ TT BDNVSP;

- Đại diện các đơn vị: Viện SP Tự nhiên: (đ/c Giang); Viện SP Xã hội (đ/c Tài; Khoa Giáo dục (đ/c Cường); Phòng KHTC (đ/c Việt Anh); Phòng QT&ĐT (đ/c Sáng); TT CNTT (đ/c Cường) ; Phòng Đào tạo (đ/c Mỹ)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp giảng viên tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS . Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng và các giảng viên tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 02/10/2019. Trực lãnh dạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

14:00

Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 993/QĐ-ĐHV, ngày 13/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 03/10/2019. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 10 năm 2019

- BTV Đoàn Thanh niên,

- BTK Hội Sinh viên

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019. Trực lãnh đạo Viện: TS.Nguyễn Thị Hoài

07:30

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, đường Lê Mao

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019

07:00

Ngày “Chủ nhật Xanh”

BTV Đoàn TN

- BCH các ĐV, LCĐ,

- SVTN các ĐV, LCĐ

Khuôn viên Nhà trường tại CS1 và CS2

Cả tuần

 

Ghi chú

- Theo QĐ 2591/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng, đồng chí Trần Vũ Tài sẽ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị K.70.B25 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung, khóa 2019 – 2021 từ ngày 29/09/2019.

,