Nhằm tháo gỡ những khó khăn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm (SP), ngày 12 tháng 5 năm 2019, tổ Lí luận văn học và Phương pháp dạy học Ngữ văn thuộc Viện Sư phạm xã hội đã tổ chức buổi học ngoại khóa Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại phòng A4 201.

          Trực tiếp tập huấn là  ThS.Lê Quốc Anh, Giảng viên CNTT của Viện Kĩ thuật và Công nghệ Đại học Vinh. Tham dự buổi tập huấn có các thầy cô ngành Ngữ văn và tất cả sinh viên thuộc các ngành SP Ngữ văn, SP Lịch Sử, SP Địa Lý và SP Giáo dục Chính trị.

          Tại buổi học, ThS. Lê Quốc Anh đã hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các công cụ phần mềm phục vụ dạy học và học tập. Nội dung cụ thể gồm có 4 phần: 1.Công cụ lưu trữ trực tuyến; 2.Bộ công cụ Google; 3.Phần mềm làm video; 4.Trình chiếu.

          Buổi tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích, những kĩ năng ứng dụng CNTT thiết thực cho sinh viên. Trước hết, những kiến thức đó có thể giúp sinh viên học tốt các học phần Phương pháp dạy học hiện đại, Phương pháp dạy học Ngữ văn và xa hơn là hỗ trợ cho các em trong hoạt động kiến tập và thực tập tại trường phổ thông.

TG: Lưu Tràm