NGÀNH ĐÀO TẠO

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140171

TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN

Văn - Sử - Địa, Toán – Văn - Anh, Văn - Sử - Tiếng Anh, Toán – Văn - Sử

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân sư phạm có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, về văn học và ngôn ngữ học; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình nhà trường phổ thông môn Ngữ văn trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Giảng dạy môn Ngữ văn trong trường phổ thông; giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu tại các viện nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ;

Công tác hoặc cộng tác viên trong các cơ quan giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông có nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến Ngữ văn;

Có khả năng học Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) các chuyên ngành Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Phương pháp dạy học Ngữ văn và Ngôn ngữ Việt Nam;

Có khả năng học văn bằng 2 các ngành khoa học xã hội và nhân văn: Báo chí, Quản lý văn hóa, Du lịch, Chính trị, Luật.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp: 98,6%

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Số cán bộ giảng dạy: 21

Chức danh, trình độ: 5 PGS.TS, 11 TS, 5 ThS

  • HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP

Hỗ trợ học bổng cho sinh viên khá, giỏi

Hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả học tập được cập nhật đầy đủ theo từng kỳ đến người học bằng hệ thống Website cá nhân

LIÊN HỆ

TS. Lê Thị Sao Chi – Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội: 0986.878.868

TS. Lê Thị Hồ Quang – Trưởng bộ môn: 0912.825.056

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trợ lý đào tạo: 0918.345.228


Xin chân thành cảm ơn!