Đảng bộ bộ phận, Chi bộ

Trần Vũ Tài
Lê Thị Sao Chi
Hồ Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Trang Thanh