Khóa học 23 Lịch sử Việt nam có 10 học viên, nhập học từ tháng 3 năm 2015. Sau hai năm, các học viên đã hoàn thành 15 chuyên đề với 45 tín chỉ, hoàn thành bảo vê đề cương và luận văn. Các luận văn tập trung về nhiều vấn đề về lịch sử Việt Nam và lịch sử, văn hóa địa phương. Các thành viên hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện để luận văn được tốt hơn.

            Kết thúc đợt bảo vệ, tất cả các luận văn đều được xếp loại tốt. Lễ bảo vệ khóa luận diễn ra trong không khí nghiêm túc, đúng quy chế. Những tâm huyết về hướng nghiên cứu của học viên, với sự khơi dậy đam mê của hội đồng, những kết quả đào tạo sẽ được học viên khóa 23 phát huy, lan tỏa.     TC