Khóa học 23 Lịch sử thế giới nhập học từ tháng 3 năm 2015, có 11 học viên đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sau hai năm, các học viên đã hoàn thành 15 chuyên đề với 45 tín chỉ, hoàn thành bảo vê đề cương và luận văn. Lễ bảo vệ khóa luận diễn ra trong không khí nghiêm túc, đúng quy chế. Các luận văn tập trung về nhiều vấn đề trong lịch sử thế giới như quan hệ quốc tế giữa các nước (Trung Quốc – Thái Lan; Ấn Độ - ASEAN…), quan hệ Việt nam với các nước (Ấn Độ - Việt Nam, Hoa Kỳ Việt Nam, Quảng Ninh với Quảng Tây…) và các vấn đề khác. Các thành viên hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện để luận văn được tốt hơn.

           Kết thúc đợt bảo vệ, tất cả các luận văn đều được xếp loại tốt và các tác giả của nó xứng đáng nhận học vị Thạc sĩ. Hy vọng với những tâm huyết về hướng nghiên cứu của học viên, với sự khơi dậy đam mê của hội đồng, những kết quả đào tạo sẽ được học viên khóa 23 phát huy, lan tỏa.                TC