Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

KỶ NIỆM 60 NĂM KHOA NGỮ VĂN - NGÀNH NGỮ VĂN (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thứ Ba, ngày 03/9/2019. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Trần Vũ Tài

08:00

Họp giao ban lãnh đạo Viện

PGS.TS Trần Vũ Tài

- Chi ủy chi bộ

- Ban lãnh đạo Viện.

Phòng Viện trưởng.

09:00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm khoa Văn – ngành Văn.

PGS.TS Trần Vũ Tài

- Đảng ủy bộ phận

- Ban lãnh đạo Viện

- Công đoàn, Đoàn TN

- Trưởng các tiểu ban

- Trưởng bộ môn

Văn phòng Viện SPXH

14:00

Họp Hội đồng xét học bổng cho học viên, NCS năm học 2018 – 2019; Xét điểm đạt học bổng tuyển sinh đối với sinh viên năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2270/QĐ-ĐHV, ngày 21/8/2019;

- Đại diện lãnh đạo Viện SP Tự nhiên, phòng HCTH.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 04/9/2019. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

14:00

Họp xét tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị 48.8

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng, - Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Phòng họp Trường Chính trị tỉnh

19h30

Họp chi bộ cán bộ

TS.Nguyễn Văn Tuấn

Đảng viên chi bộ Cán bộ

VP Viện SPXH

Thứ Năm, ngày 05/9/2019. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

07:00

Khai giảng năm học 2019 - 2010 Trường Thực hành sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THSP;

- Đại biểu mời.

Nhà thi đấu TDTT

07:00

Khai giảng năm học 2019 - 2010 Trường Trung học phổ thông Chuyên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên;

- Đại biểu mời.

Sân Trường THPT Chuyên

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

 14:00

Họp Hội đồng KHĐT 

PGS.TS.Trần Vũ Tài 

 Hội đồng Viện SPXH

(Theo quyết định)

 VP Viện SPXH

Thứ Bảy, ngày 07/9/2019

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020

Ban Giám hiệu - BTV Công đoàn

Theo Thông tri triệu tập số 23/TT-ĐHV, ngày 26/8/2019

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 08/9/2019

Cả tuần

- Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Viện tiếp tục các hoạt động truyền thông và chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm khoa Ngữ văn - ngành Ngữ văn