Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

08:00

 Họp giao ban đơn vị

PGS.TS Trần Vũ Tài

- Chi ủy;

- Ban lãnh đạo Viện

- Công doàn Viện

- Trưởng bộ môn.

Văn phòng Viện

8:30

 Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày)

TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Trợ lý QLSV

- Ban đón tiếp và SV tình nguyện

Văn phòng Viện

15:00

Họp tổ Lịch sử Việt Nam

TS. Mai Phương Ngọc

- Tổ LSVN

Văn phòng Viện

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện Sư phạm Xã hội

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện SPXH

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

07:30

Họp Giao ban Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Phó trưởng phòng Đào tạo

-  Đào tạo;

- Cố vấn học tập các khoa/ viện đào tạo;

- Đại diện Trung tâm CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Khai mạc lớp Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

10:00

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

(Phòng QT&ĐT, TT CNTT chuẩn bị cơ sở vật chất)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo, đại diện TT ĐBCL và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Tập huấn quy trình nhập điểm từ cổng thông tin cán bộ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- TT ĐBCL, TT CNTT;

- Cán bộ văn phòng khoa Giáo dục, ngành Toán - Viện SPTN, Khoa Xây dựng, các giảng viên giảng dạy trong học kỳ hè (theo thông báo của TT ĐBCL).

Phòng họp tầng 4, Nhà A4

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

08:00

Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

08:00

Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 17/8/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 18/8/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.