Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/10/2019. Trực lãnh đạo: PGS.TS.Trần Vũ Tài

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL. QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 08/10/2019. Trực lãnh đạo: TS. Lê Thị Sao Chi

 14h:00

 Seminar: Những quan điểm Hồ Chí Minh về công tác dân vận

 TS. Bùi Thị Cần

 Tổ Bộ môn PPGD Chính trị - Tư tưởng Hồ Chí Minh và GV quan tâm 

 Phòng sinh hoạt chuyên môn Viện SPXH

Thứ Tư, ngày 09/10/2019. Trực lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

09:00

Họp bàn về phân công chuẩn bị cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (đ/c Trần Bá Tiến);

- Trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT của ngành CNTT (đ/c Hoàng Hữu Việt) và SP Toán (đ/c Thiều Đình Phong);

- Lãnh đạo TT ĐBCL (đ/c Nguyễn Ngọc Hiếu);

- Lãnh đạo TT KĐCLGD (đ/c Trần Đình Quang và đ/c Nguyễn Thị Thanh).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 10/10/2019. Trực lãnh đạo: TS. Nguyễn Thị Hoài  

14:00

Họp bàn Đề án xây dựng Trung tâm Khảo thí quốc gia

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, HCTH, QT&ĐT, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019. Trực lãnh đạo: PGS.TS. Trần Vũ Tài

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019

7:30

Duyệt đề cương cao học: CN Lịch sử thế giới

TS. Nguyễn Văn Tuấn

 Tổ Bộ môn Lịch sử thế giới 

 Văn phòng Viện SPXH

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tư vấn về Giới - Giới tính và Sức khỏe sinh sản cho nữ sinh từ ngày 08/10 đến ngày 10/10 theo Kế hoạch