Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/10/2019. Trực Ban lãnh đạo: PGS.TS.Trần Vũ Tài

07:30

Họp ban nghiên cứu lý luận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu lý luận CDIO;

- Phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

07:30

Họp liên tịch: Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện, Công đoàn

PGS.TS.Trần Vũ Tài

- Chi ủy chi bộ CB

- Ban lãnh đạo Viện

- Chủ tịch CĐ Viện

Phòng Viện trưởng

08:00

Khai mạc Hội thảo tập huấn về phát triển chương trình cho giảng viên sư phạm (đào tạo giáo viên tiểu học) theo hướng tiếp cận năng lực

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 15/10/2019. Trực Ban lãnh đạo: TS.Lê Thị Sao Chi

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 16/10/2019. Trực Ban lãnh đạo: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 17/10/2019. Trực Ban lãnh đạo: TS. Nguyễn Thị Hoài

08:00

Tập huấn giáo viên phổ thông năm 2029 (đợt 2)

TT BDNVSP

BQL ETEP

Theo Quyết định

Hội trường A

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ nhất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019. Trực Ban lãnh đạo: TS. Lê Thị Sao Chi

08:00

Hội nghị tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Từ ngày 14/10 đến ngày 19/10 Hội thảo tập huấn về phát triển chương trình cho giảng viên sư phạm (đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên trung học) theo hướng tiếp cận năng lực diễn ra theo Kế hoạch tại Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 cho sinh viên khóa 59 trở về trước diễn ra từ ngày 14/10 đến 26/10/2019 theo Kế hoạch số 1013/KH-ĐHV ngày 18/9/2019 của Nhà trường.