Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/01/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

08:00 

 Họp liên tịch: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, Công đoàn

 PGS.TS.Trần Vũ Tài

 -Đảng ủy, chi ủy chi bộ CB

-Ban lãnh đạo Viện

- CT Công đoàn Viện

 Phòng Viện trưởng

15:00

Họp Công đoàn trường mở rộng

Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

- BCH, các ban CĐ trường;

- Chủ tịch các CĐBP

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 14/01/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

 14:30

Họp chi bộ cán bộ 

 TS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Thứ Tư, ngày 15/01/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

08:00

Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Anh Dũng,

Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/01/2020. TS.Nguyễn Thị Hoài

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020. PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

07:30

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Thị Thu Cúc,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

 15:00

 Họp sơ kết Học kỳ I

 PGS.TS.Trần Vũ Tài

 Viên chức toàn Viện Sư phạm Xã hội

 Văn phòng Viện

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020

Lưu ý: Đề nghị các bộ môn sơ kết học kỳ I và gửi báo cáo về địa chỉ eamil: tranvutai@gmail.com trước ngày 16/01/2020