Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

09:00

Họp Hội đồng xét bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 11/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS.Lê Thị Sao Chi

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

14:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Cấu trúc của một số lớp đại số và ứng dụng.

Chủ nhiệm: TS. Thiều Đình phong

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 115/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 13/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

08:00

Seminar "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng, biên soạn đề cương chi tiết học phần tiếp cận CDIO"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu CDIO, đại diện phòng Đào tạo;

- Mời CN các đề tài trọng điểm cấp Trường biên soạn đề cương CDIO và các GV quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Phước Mỹ, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020, các khoa, viện tổ chức Hội nghị dân chủ SV cấp lớp và cấp khoa, viện theo lịch đã đăng ký với Trường.