Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

08:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc, Ban lãnh đạo Viện, Trưởng các đoàn thể thuộc Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 25/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS.Nguyễn Thị Sao Chi

08:00

Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Sư phạm giai đoạn 2017 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 03/TT-ĐHV ngày 19/02/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 26/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

Thứ Năm, ngày 27/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS.Ngyễn Thị Hoài

08:00

- Seminar 1: "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không gian học tập (bao gồm không gian tự học), hệ thống thực hành - thí nghiệm phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO''.

- Seminar 2: "Xây dựng cơ sở lý luận về Khung năng lực của sinh viên phù hợp với đào tạo tiếp cận CDIO".

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu CDIO;

- Mời các CB, GV quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Tọa đàm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Trạm Y tế

Cán bộ, viên chức Trạm Y tế;

Đại biểu các đơn vị

Trạm Y tế

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020

08:00

Tập huấn về xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020