Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

09:00

Họp Ban biên soạn cuốn “Địa chí Kỳ Sơn”

PGS.TS. Trần Vũ Tài

- Ban biên soạn.

Văn phòng Viện SPXH

08:00

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020 phiên thứ nhất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 933/QĐ-ĐHV ngày 15/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS.Lê Thị Sao Chi

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

07:00

Khai giảng khóa học GDQP-AN đợt 3, học kỳ II năm học 2019 - 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo Trường ĐH Vạn Xuân;
- Lãnh đạo, CBVC TT GDQP&AN;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, BQLCSII; các khoa viện có SV tham gia đợt học.

Trung tâm GDQP&AN

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

 

 

 

 

 

19:30

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

giai đoạn 2015 - 2020”

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 07/TTr-ĐHV ngày 13/5/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 21/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS.Nguyễn Thị Hoài

08:00

Họp Lớp trưởng các lớp sinh viên khoá 57 cử nhân và kỹ sư hệ 4 năm; khoá 56 hệ kỹ sư 5 năm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo

- Lớp trưởng các lớp SV tốt nghiệp tháng 6/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:30

Seminar: Đánh giá sản phẩm CDIO đề tài NCKH cấp trường

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Ban CDIO

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật HS, SV phiên tháng 5/2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 3203/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2019.

TS. Nguyễn Thị Hoài dự họp

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/5/2020