Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

 08:00

 Giao ban lãnh đạo Viện

 PGS.TS.Trần Vũ Tài

Ban lãnh đạo Viện,

Trưởng bộ môn,

Trưởng tiểu ban xây dựng Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 6

 Phòng Viện trưởng

13:45

BTV Tỉnh ủy Nghệ An duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTV Tỉnh ủy Nghệ An

- Đại biểu theo Giấy mời số 1060-GM/TU của Tỉnh ủy Nghệ An;

- BTV Đảng ủy Trường

Hội trường tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 29/5/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 31/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần