Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh

lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/6/2020, Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

 15:00

 Họp đoàn đại biểu Viện SPXH tham dự ĐH Đảng bộ trường lần thứ XXXII

 Bí thư ĐBBB

 Đoàn đại biểu được bầu tại ĐH ĐBBP Viện SPXH

 Văn phòng Viện

Thứ Ba, ngày 02/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

13:00

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đại biểu theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

06:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đại biểu theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Hội trường A

13:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đại biểu theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 04/6/2020. TS.Nguyễn Thị Hoài

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 6/2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận Truyền thông, Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

07:30

Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Hội thảo bản thảo “Địa chí Kỳ Sơn”

PGS.TS.Trần Vũ Tài

Ban biên soạn

Huyện ủy Kỳ Sơn

Thứ Bảy, ngày 06/6/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Minh Giang, chuyên ngành: Lịch sử thế giới

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

GV ngành Lịch sử

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 07/6/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần