Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

08:00

Họp về công tác bán trú tại Trường THSP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, HTSV, TCCB;

- Đại diện Nhà ăn

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 09/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

07:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên cuối khóa

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 375/ĐHV-CTCTHSSV ngày 06/5/2020

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 10/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

 13h30

 Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho khóa 57

 

 Tất cả sinh viên khóa 57

 Hội trường A

 16h30

Giặp mặt sinh viên khóa 57

TS. Nguyễn Thị Hoài

Trợ lý, cố vấn, các Trưởng Bộ môn và sinh viên khóa 57

B2- 104

Thứ Năm, ngày 11/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 12/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

 13h30

 Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho khóa 57

 

 Tất cả sinh viên khóa 57

 Hội trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 13/6/2020

07:00

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (đón thí sinh, khai mạc kỳ thi)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:00

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Ngoại ngữ)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Phòng thực hành máy tính tầng 4, Nhà D1

14:30

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Phòng thực hành máy tính tầng 4, Nhà D1

Chủ Nhật, ngày 14/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên cuối khóa diễn ra từ ngày 09/6 đến 12/6/2020 theo Công văn số 375/ĐHV-CTCTHSSV ngày 06/5/2020 của Nhà trường.

Ghi chú

Từ ngày 06/6 đến hết ngày 14/6, PGS.TS. Trần Vũ Tài học LLCT tại Trường Chính trị Nghệ An