Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS.Trần Vũ Tài

 08:00

 Họp liên tịch Đảng ủy, chi ủy, Ban lãnh đạo Viện, Công đoàn, Đoàn thanh niên

 PGS.TS.Trần Vũ Tài

Đảng ủy, Chi ủy

Ban lãnh đạo Viện

Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN

 Phòng Viện trưởng

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Lê Thị Sao Chi

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

08:00

Họp Ban thường trực CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Thị Hoài

 

 

 

 

 

19:30

Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 57 và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 19/6/2020. Trực lãnh đạo Viện: PGS,TS.Trần Vũ Tài

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp chi bộ sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm

TS. Nguyễn Văn Tuấn

-  Đảng viên chi bộ cán bộ

Văn phòng Viện SPXH

15:00

Tổng kết năm học 2019-2020

PGS.TS.Trần Vũ Tài

- Toàn thể viên chức Viện SPXH

Văn phòng Viện SPXH

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/6/2020

06:30

 

 

Học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

GV: TS. Nguyễn Văn Trung

BTC lớp học

Các học viên; đại biểu có giấy mời

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

GV: TS. Bùi Thị Cần

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 21/6/2020

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ ba

GV: TS. Vũ Thị Phương Lê

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ tư

GV: TS. Thiều Đình phong

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ năm

GV: ThS. Nguyễn Hồng Soa

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần