Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

09:00

Họp tiểu ban lễ tân khánh tiết, an ninh chuẩn vị các hoạt động bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHV, ngày 14/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 6 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Vinh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp tiểu ban nội dung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHV, ngày 14/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

Thứ Tư, ngày 17/7/2019

07:30

Đón tiếp học sinh trường THPT Chuyên nhập học năm 2019

(Cả ngày)

TS. Đặng Thị Thu, Trưởng phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số 689/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 04/7/2019

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 18/7/2019

14:30

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định số 482/QĐ-ĐHV, ngày 12/3/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/7/2019

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Đông

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/7/2019

07:00

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

Ban Tổ chức lớp học

Giảng viên và các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

07:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận văn học và Phương pháp giảng dạytheo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồ Quang

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

19:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

Chủ Nhật, ngày 21/7/2019

07:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

14:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

19:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Giảng viên

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

Cả tuần

- Hội đồng Trường chỉ đạo các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Các đơn vị hoàn thành dự thảo Kế hoạch năm học, gửi về Trường qua phòng KH-TC để tổ chức thẩm định và duyệt