Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/7/2019. Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: PGS.TS.Trần Vũ Tài

08:00

Họp bàn về công tác quảng bá tuyển sinh của Viện SPXH

PGS.TS.Trần Vũ Tài

- Ban lãnh đạo Viện;

- Trưởng bộ môn;

- Ban truyền thông

Văn phòng Viện

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phương pháp và công cụ nghiên cứu địa lítheo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lương Thị Thành Vinh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Việt ngữ học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Sao Chi

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu; Ban nghiên cứu CDIO; Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 23/7/2019. Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: TS.Lê Thị Sao Chi

Thứ Tư, ngày 24/7/2019. Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: PGS.TS.Nguyễn Thị Trang Thanh

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 2 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phan Văn Tuấn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 25/7/2019. Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: TS.Nguyễn Thị Hoài

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019.  Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: TS.Lê Thế Cường

Thứ Bảy, ngày 27/7/2019.  Trực lãnh đạo và Tư vấn tuyển sinh: TS.Lê Thế Cường

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Cả tuần

- Ban truyền thông tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.