Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Ngữ văn - Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/8/2019

09:00

Họp rà soát Kế hoạch năm học, chuẩn bị Hội nghị CBVC và tuyển sinh sau Đại học năm 2019 – 2020.

PGS.TS.Trần Vũ Tài

- Chi ủy CBCB

- Ban lãnh đạo Viện;

- Trưởng bộ môn

- Trợ lý ĐT và QLSV

Văn phòng Viện

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

08:00

Họp chuẩn bị thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: ĐT SĐH; P.KHTC; TT DV,HTSV&QHDN; P. Quản trị; TT Nội trú

- Trưởng Khoa Giáo dục

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

Thứ Bảy, ngày 10/8/2019

08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Vinh năm 2019, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 11/8/2019

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.