Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Lịch sử (1968-2018), nay là  một bộ phận của Viện Sư phạm xã hội, Trường Đại học Vinh, chúng tôi tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực”. Xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo và các thế hệ sinh viên viết bài tham dự. Chi tiết theo file Ảnh đình kèm.

           

Tin: LTC