Trung tuần tháng 5/2020 vừa qua, bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn, ngành Ngữ văn do TS. Lê Hồ Quang chủ trì đã tiến hành seminar về đặc điểm sách giáo khoa Ngữ văn của Mỹ (khảo sát cuốn Literature do nhà xuất bản Mc Dougal Littell ấn hành năm 2008). Nội dung seminar gồm hai phần:

            - Đặc điểm cuốn Literature 6 do ThS. Đặng Hoàng Oanh thuyết trình và giới thiệu

            - Đặc điểm cuốn Literature 10  do ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh thuyết trình và giới thiệu.

            Tham dự seminar gồm có tất cả các thành viên của bộ môn cùng hầu hết các giảng viên trẻ ngành Sư phạm Ngữ văn. Đây là một hoạt động thường kỳ nằm trong chuỗi sinh hoạt chuyên môn nhằm giới thiệu các lý thuyết và công trình nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực đổi mới giáo dục cũng như các thành tựu giáo dục của các nước tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Ảnh 1: Cuốn Literature 10, NXB Mc Dougal Littell

            Tại seminar, các báo cáo viên đã trình bày các nội dung cơ bản xoay quanh nội dung, đặc điểm và các nguyên tắc kết cấu của bộ sách Literature. Sau phần giới thiệu tổng quan về sách giáo khoa Ngữ văn tại Mỹ, người thuyết trình luân phiên trình bày và phân tích bố cục, cấu trúc của hai cuốn Literature 6 Literature 10, thuộc chương trình Ngữ văn đầu cấp của bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Nội dung thuyết trình tập trung làm rõ các đặc điểm và nguyên tắc thuộc về xây dựng chương trình như: nguyên tắc tích hợp và phát triển, nguyên tắc người học là trung tâm và phát triển năng lực, nguyên tắc tiếp cận thể loại… Ở phần thảo luận, các thành viên tham gia đã cùng thảo luận và trao đổi trên cơ sở so sánh và liên hệ giữa đặc điểm của bộ sách giáo khoa Literature với những điểm mới trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 và định hướng cách tiếp cận đối với sách giáo khoa Ngữ văn mới tại Việt Nam trong thời gian tới đây.

Ảnh 2: ThS. Đặng Hoàng Oanh trình bày báo cáo về cuốn Literature 6

Ảnh 3: ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh trình bày báo cáo về cuốn Literature 10

            Seminar đã diễn ra nghiêm túc và sôi nổi, thúc đẩy tinh thần trao đổi học thuật cởi mở và hiệu quả. Trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 đang từng bước được thực thi, nội dung seminar của bộ môn Lý luận và PPDH Ngữ văn đã nắm bắt và theo sát với những nhu cầu thực tiễn trong việc tiếp cận sâu đối với mô hình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết quả thảo luận tại seminar được các giảng viên tiếp thu và dự kiến sẽ chuyển hóa tích cực trong quá trình xây dựng chương trình tập huấn về chương trình và sách giáo khoa cho giáo viên phổ thông tới đây theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                 Bài và ảnh: Xuân Quỳnh