Nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Tổ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Chính trị - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Viện Sư phạm Xã hội, trường Đại học Vinh) đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề “Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh - Những giá trị đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” do TS. Bùi Thị Cần trình bày.


Đến dự buổi seminar, ngoài các cán bộ giảng dạy của tổ bộ môn còn có đại diện Ban lãnh đạo Viện Sư phạm Xã hội: TS. Nguyễn Thị Hoài, TS. Lê Thị Sao Chi, các cán bộ giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Lý luận Chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, đại diện sinh viên chuyên ngành sư phạm Giáo dục Chính trị, Chính trị học và phóng viên Báo Nghệ An, Đài truyền hình Nghệ An.

 

GVC.TS Bùi Thị Cần - Trưởng bộ môn Lý luận và PPGD Chính trị - Tư tưởng Hồ Chí Minh -

báo cáo bài nghiên cứu

Mở đầu buổi seminar, GVC.TS Bùi Thị Cần giới thiệu các đại biểu, khách mời và các thành viên tham dự, nêu lý do và kế hoạch làm việc trong buổi seminar. Tiếp đó, TS.Bùi Thị Cần đã trình bày quá trình hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu chủ đề: “Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh - Những giá trị đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”. Báo cáo tập trung làm nổi bật ba nội dung chính:

Thứ nhất, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh, từ khái niệm, quá trình hình thành đến sự thể hiện bản lĩnh chính trị của Người trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là Bản lĩnh trong việc tìm đường, mở đường và dẫn đường giải phóng dân tộc, phát triển đất nước.

Thứ hai, phân tích chi tiết những giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh đối với quá trình đấu tranh cách mạng, sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Thứ ba, gợi mở một số hướng nghiên cứu, vận dụng, phát huy bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Sau khi nghe các nội dung báo cáo bài nghiên cứu của TS. Bùi Thị Cần, các đại biểu tham dự và khách mời đã có những thảo luận, đóng góp ý kiến nhiệt thành, sôi nổi, tích cực.

Th.S Lê Thị Thanh Hoa - Bộ môn Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã phát biểu phân tích thêm khái niệm bản lĩnh chính trị, bổ sung nội dung bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh, đặc biệt bản lĩnh Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin; sự lạc quan, niềm tin của Người trong mọi khó khăn, thử thách.

 

TS. Phan Văn Tuấn - Viện Sư phạm Xã hội phân tích và chỉ ra một số sự kiện tiêu biểu thể hiện bản lĩnh chính trị của Hồ Chí Minh (5/6/1911; 3/2/1930…), bản lĩnh thể hiện thông qua những sự lựa chọn mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và với bản thân cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh.

TS. Thái Doãn Việt - Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cho rằng, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh có rất nhiều sự kiện thể hiện bản lĩnh chính trị của Hồ Chí Minh. Trong đó, phải kể đến bản lĩnh trong quá trình tìm đường cứu nước với quyết tâm tìm hiểu khẩu hiệu “Tự do - bình đẳng - bác ái”, bản lĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1946…

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phân tích thêm khái niệm về bản lĩnh, là sự kiên định, vững vàng, bên cạnh đó là sự dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Th.S Hoàng Thị Nga - Viện Sư phạm Xã hội, đồng ý với sự phân tích của các đại biểu, ngoài ra còn phân tích thêm bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong mối quan hệ quốc tế, Hồ Chí Minh luôn tự tin trong xây dựng quan hệ đối ngoại “sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ”, tư tưởng đó đã được Đảng và nhân dân Việt Nam vận dụng trong giai đoạn hiện nay khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, các bạn sinh viên tham dự buổi seminar cũng đã có những ý kiến phát biểu thể hiện sự hiểu biết khá đầy đủ và phong phú về giá trị lý luận và thực tiễn của bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học quý giá cho quá trình học tập cũng như trong cuộc sống của mình.

Kết thúc buổi seminar, đại diện lãnh đạo Viện Sư phạm Xã hội - TS Nguyễn Thị Hoài đã khẳng định chủ đề seminar về “Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh - Những giá trị đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Bài báo cáo của TS. Bùi Thị Cần và các ý kiến trong buổi seminar đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của những người đang nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở trường Đại học Vinh, trên quê hương Bác Hồ kính yêu đối với những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TS. Nguyễn Thị Hoài cũng hi vọng Tổ lý luận và PPGD Chính trị - TTHCM sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa từ khoa Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và các đơn vị khác trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các phương diện khác trong giáo dục và đào tạo.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Thi