Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh và Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, vào lúc14h00 phút ngày 07 tháng 03 năm 2020, tại phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, Chi bộ Cán bộ Viện Sư phạm Xã hội đã long trọng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.   

 Đại hội Chi bộ Cán bộ Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022

 

Tham dự Đại hội có đầy đủ các đảng viên trong chi bộ. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội

            Đại hội Chi bộ Cán bộ Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2020-20202 có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên và Bầu Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Huy Bằng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng Viện Sư phạm Xã hội phát triển vững mạnh”, Đại hội đã đặt ra cho đảng viên toàn chi bộ nhiệm vụ phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu và kế hoạch hành động hiệu quả hơn cho nhiệm kỳ mới.  

Đại hội đã thống nhất thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng viên trong chi bộ góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên…

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn thừa nhận hạn chế còn tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Báo cáo cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên các phương diện lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Chi bộ; lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đã dành thời gian chủ yếu cho phần thảo luận. Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và dân chủ, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, đồng thời tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn chỉnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 


Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Đại hội

 

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tính thống nhất và trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020.    

Với tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã xem xét lựa chọn và tiếp tục tín nhiệm các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 để bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Bí thư Chi bộ; Đồng chí Bùi Thị Cần được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Cán bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành.

BCH Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội

Chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong bối cảnh mới với những thuận lợi và những thách thức đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội đã nêu cao quyết tâm đoàn kết, dân chủ, phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh ngày càng phát triển. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tin tưởng rằng, với sự thành công của Đại hội Chi bộ Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ tạo tiền đề cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội cũng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

 

BCH CHI BỘ CÁN BỘ