Kế hoạch triển khai tháng Rèn luyện NVSP của Viện Sư phạm xã hội với các hoạt động tăng cường các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên, đặc biệt là hoạt động thực hành giảng dạy. Ngành Sư phạm Địa lý đã phối hợp với BGH Trường THPT Chuyên Đại học Vinh xây dựng chương trình hỗ trợ sinh viên rèn luyện các kỹ năng dạy học bộ môn Địa lý, tăng cường cơ hội cho sinh viên thực hành rèn luyện các kỹ năng gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp.

Trong chuỗi các hoạt động đó, sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018, sinh viên năm thứ 4 (khóa 56) Sư phạm Địa lý được tham gia dự giờ tiết dạy mẫu của cô giáo Lê Thị Mai, giáo viên Địa lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh, bài Hoa Kỳ, tiết 1 trong chương trình Địa lý lớp 11. Bằng kinh nghiệm dạy học dày dặn, kỹ năng tổ chức tiết học mẫu mực và nghệ thuật áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt của giáo viên thông qua tiết dạy, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm tiết học đầy bổ ích và lý thú. Qua đó, sinh viên thực hiện các thao tác quan sát, phân tích, nhận xét và rút kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình thực hành tổ chức dạy học của bản thân.

Tham gia dự giờ để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, thực hành các tiết dạy học tại trường phổ thông cũng là định hướng đào tạo gắn kết với bối cảnh, thực tiễn nghề nghiệp theo tiếp cận CDIO ở trường Đại học Vinh. Sự gắn kết giữa đào tạo giáo viên ở trường đại học và các trường phổ thông chính là quá trình sư phạm tương tác nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, tăng cường môi trường tương tác với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay.Tin bài và ảnh: Việt Hà