Ngày 6 tháng 1 năm 2020, tại Nhà A1.201, trường Đại học Vinh, Tổ Lý luận và PPGD Chính trị - Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học trọng điểm cấp trường "Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phương pháp giảng dạy giáo dục Chính trị theo tiếp cận CDIO".

Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS Nguyễn Thị Hoài – Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội, TS Nguyễn Thị Việt Hà, TS Vũ Thị Phương Lê, TS Nguyễn Văn Trung, ThS Nguyễn Thị Lê Vinh.

Tại buổi nghiệm thu, ThS Hoàng Thị Nga (Chủ nhiệm đề tài) đã trình bày nội dung tổng quan và nội dung các học phần trong đề tài gồm: Chương trình và lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân; Phương pháp dạy hộc bộ môn Giáo dục công dân; Rèn luyện nghiệp vụ môn Giáo dục công dân. Sau khi nghe báo cáo trình bày, các thành viên hội đồng nghiệm thu, các phản biện của từng học phần đã cho các ý kiến nhận xét, góp ý, đánh giá chi tiết cho từng sản phẩm.

Nhìn chung, các thành viên đều nhận định, các sản phẩm trong từng học phần thể hiện sự đầu tư công phu, quá trình làm việc nghiêm túc của các thành viên thực hiện đề tài, nội dung và hình thức sản phẩm đạt yêu cầu của đề tài nghiêm cứu KH&CN trọng điểm cấp trường. Tuy nhiên, với từng sản phẩm vẫn còn một số nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện. Ngoài ra, các thành viên tham dự buổi nghiệm thu đã thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý cho đề tài.

Tổng kết lại buổi làm việc, Chủ tịch hội đồng - TS Nguyễn Thị Hoài yêu cầu các thành viên thực hiện đề tài tổng hợp lại các ý kiến của các phản biện và thành viên hội đồng nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm đúng theo quy định của nhà trường.

Tin & ảnh : Kim Thi