Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các thầy cô giáo nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới.

            Hội thảo nhận được hơn 30 bài viết và tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ các Trường Đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu như Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hồng Đức, Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chia Minh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon tum, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Khoa học giáo dục… Hội thảo cũng nhận dược các bài viết của các cán bộ quản lý chuyên môn cấp Sở, các giáo viên bộ môn Lịch sử ở các phổ thông. Hội thảo có sự tham dự của các giảng viên trong toàn viện Sư phạm xã hội và của gần 300 sinh viên sư phạm các ngành KHXH, học viên cao học và Nghiên cứu sinh.


              Phát biểu chào mừng Hội thảo, GS.TS Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo đổi mới dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, đồng thời mong muốn giáo viên phổ thông tham dự hội thảo đưa tinh thần đổi mới đó vào thực tiễn.

           

              Chủ trì Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Trưởng khoa Xã hội, Đại học Sài Gòn và PGS.TS.Trần Viết Thụ Trưởng bộ môn Lý luận và PPDH Lịch sử, Trường Đại học Vinh.

            Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn của  PGS.TS. Trần Viết Thụ, Viện SPXH, Trường Đại học Vinh, Môn Lịch sử với việc phát triển năng lực học sinh và 3 báo cáo tham luận của PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - Viện KHGD Việt Nam, PGS.TS.Trần Vĩnh Tường - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và TS.Trần Văn Đại Lợi đến từ Đại học Sài Gòn.

           Hội thảo cũng nghe ý kiến của PGS.TS. Hoàng Thanh Hải, Trưởng Khoa xã hội, Trường Đại học Hồng Đức; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chuyên viên phụ trách môn Lịch sử, Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Hồ, Chuyên viên phụ trách môn Lịch sử, Sở Giáo dục và đào tạo TỉnhThanh Hóa. Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của nhiều giảng viên, giáo viên đến từ các trường phổ thông. Nội dung các bài viết, các ý kiến phát biểu rất phong phú, đề cập nhiều vấn đề liên quan tới xu thế đổi mới dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực môn Lịch sử trên thế giới và Việt Nam, thực trạng dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay, những điểm mới về môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông mới và vai trò của đổi mới dạy học môn Lịch sử theo định hướng tiếp cận năng lực, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực…           Sau một buổi làm việc tích cực, Hội thảo khoa học Đổi mới dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực đã thành công tốt đẹp. Những nội dung của hội thảo có ý nghĩa thực tiễn cao, đã tạo nên sự đồng cảm, hứng khởi từ các nhà khoa học đến các cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông và sinh viên ngành Lịch sử. Đây là một trong những dấu ấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh.

Bài: Thanh Nga