Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 với hai ngành đào tạo đầu tiên là sư phạm Toán và sư phạm Ngữ văn. Đồng hành cùng sự phát triển của trường qua các chặng đường lịch sử, đến nay, ngành sư phạm Ngữ văn đã khắc ghi được một vị thế nhất định trên bản đồ đào tạo giáo viên cả nước. Từ một khoa non trẻ ban đầu của một Phân viện sư phạm, ngành Sư phạm Ngữ văn hiện tại đã tạo dựng được hệ thống đào tạo hoàn chỉnh, bao gồm các bậc: đại học, cao học và tiến sĩ. Cùng với hoạt động giảng dạy đại học, hoạt động giảng dạy sau đại học của ngành đã và đang được toàn thể cán bộ, giảng viên tích cực xây dựng thành một thương hiệu quan trọng, thu hút người học đến học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.  

            Về đội ngũ, ngành Sư phạm Ngữ văn có 22 giảng viên, trong đó có 04 PGS, 13 tiến sĩ, 05 thạc sĩ (có 04 thạc sĩ đang là nghiên cứu sinh). Các giảng viên đều có trình độ chuyên môn tốt, đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành, có năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học cao, giàu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ, đặc biệt là các giảng viên trẻ đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

            Về chuyên ngành đào tạo sau đại học, ngành Sư phạm Ngữ văn có 03 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Lí luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn, Văn học Việt Nam Ngôn ngữ Việt Nam. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ gồm: Văn học Việt Nam Ngôn ngữ Việt Nam. Với các chuyên ngành này, người học có thể tham gia và nâng cao trình độ trong các lĩnh vực: sư phạm, quản lí giáo dục, nghiên cứu chuyên sâu... Trong thời gian qua, ngành đã đào tạo hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ cho các địa phương trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho khu vực và quốc gia.

            Hiện nay, ngành Sư phạm Ngữ văn tiếp tục tuyển sinh sau đại học ở tất cả các chuyên ngành. Mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức tuyển sinh cao học hai đợt: đợt 1vào tháng 4, đợt 2 vào tháng 8 và tuyển nghiên cứu sinh một đợt vào tháng 8. Thời gian học thạc sĩ là 02 năm; thời gian làm nghiên cứu sinh (tiến sĩ) là 04 năm. Chương trình đào tạo được xây dựng từ một hệ thống chuyên đề khoa học, theo hướng tiếp cận CDIO nhằm giúp người học được trang bị những kiến thức, thái độ, kĩ năng cần thiết, quan trọng nhất để đáp ứng yêu cầu xã hội trong lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn cụ thể.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, đội ngũ giảng viên của ngành Sư phạm Ngữ văn luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cần thiết. Trong năm học 2017 - 2018, giảng viên của ngành đã có 14 bài báo bằng tiếng Anh đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo quốc tế và tạp chí nước ngoài. Đây là một kết quả quan trọng, không chỉ giúp đội ngũ của ngành đủ điều kiện đào tạo tiến sĩ mà còn tạo thành lộ trình vững chắc cho cán bộ, giảng viên tiếp cận sâu rộng hơn với tình hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học quốc tế.

TG: SC