Quý Thầy/Cô có thể tham khảo thông tin về kỳ thi và các chuyên ngành trong văn bản:      http://vinhuni.edu.vn/DATA/71/upload/654/documents/2018/05/thong_bao_tuyen_sinh_thac_si_dot_2_nam_2018.pdf 

Hồ sơ tuyển sinh có thể dowloat tại địa chỉ:     http://vinhuni.edu.vn/DATA/0/upload/1/documents/2018/05/hò_sơ_tuyển_sinh_sau_đại_học_ths_ts.pdf

Đề cương ôn thi:    http://vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/sau-dai-hoc/seo/de-cuong-on-thi-cao-hoc-thac-si-85566

Thầy Cô coppy đường link trên paste vào thanh công cụ sẽ lấy được tài liệu!

Mọi thông tin về thi tuyển sinh Cao học các ngành Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, có thể liên hệ: PGS.TS.Trần Vũ Tài, SĐT: 0912.883.021

Trân trọng đón tiếp quý Thầy/Cô tại Trường Đại học Vinh!