Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội là Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội, được thành lập theo quyết định số 2122-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Vinh ngày 02/7/2018. Đến tháng 11 năm 2019, Chi bộ có 40 đảng viên, trong đó: có 40 đảng viên chính thức; 39 đảng viên là CBGD; 01 đảng viên là cán bộ hành chính; 10 đảng viên nam (chiếm 25%); 30 nữ (chiếm 75%); 05 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.  

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh, ngày 30/11/2019, Chi bộ Cán bộ Viện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019. Tham dự Hội nghị, có đông đủ các đồng chí đảng viên.

Chương trình nghị sự của Hội nghị bao gồm những vấn đề sau đây:

1.Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ đọc Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả đạt được trong các mặt công tác. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi bộ, Chi bộ Cán bộ Viện Sư phạm Xã hội đã đạt được những kết quả rất tích cực trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ; nêu lên những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Bản báo cáo xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của công tác xây dựng Chi bộ năm 2020; tập trung vào các nội dung: Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ; lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng...

2. Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, góp ý với bản Báo cáo tổng kết. Các đại biểu thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện trên nhiều khía cạnh của công tác Đảng của Chi bộ. Các ý kiến đều khẳng định sự nhất trí cao với Báo cáo Tổng kết và Phương hướng công tác Đảng của Chi bộ, đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực của đa số đảng viên trong Chi bộ và bổ sung, góp ý, đề xuất thêm nhiều vấn đề cho phương hướng năm 2020. Những nội dung trọng tâm được thảo luận, góp ý là: Các chỉ tiêu cho năm 2020 cần được xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn liền với trách nhiệm của đảng viên, các ngành, có giám sát; nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho đào tạo theo CDIO; có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác quảng bá tuyển sinh; tập trung nguồn lực để thực hiện tốt việc tập huấn chương trình GDPT mới, bồi dưỡng giáo viên phổ thông; triển khai thực hiện giảng dạy học phần bằng tiếng Anh; thúc đẩy phong trào dự giờ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thao giảng của các giảng viên trẻ; tăng cường sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học gắn với công bố quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao và học hàm cao ...

3. Đồng chí Bùi Thị Cần - Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Ban Chấp hành đọc Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ trong lãnh đạo công tác Đảng của Chi bộ năm 2019. Năm 2019, Ban Chấp hành Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản báo cáo căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi bộ, kiểm điểm các nội dung chủ yếu: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Nhà trường, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, Bản báo cáo cũng nêu lên những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của các mặt công tác nói trên.

Ở thời gian thảo luận, góp ý, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những mặt ưu điểm cần phát huy cũng như hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành Chi bộ. Nhìn chung, các đại biểu tham gia Hội nghị tán thành với những vấn đề đã được nêu lên trong Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội.  

4. Trên cơ sở tự kiểm điểm của cá nhân đảng viên trong Chi bộ, Hội nghị tiến hành kiểm điểm từng cá nhân và tổng hợp thành văn bản về các ưu điểm, khuyết điểm cũng như phương hướng, giải pháp khắc phục của từng cá nhân đảng viên. Đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng của Hội nghị tổng kết năm 2019, đã được Chi bộ và các đảng viên thực hiện rất nghiêm túc. Qua đó, các đảng viên đã thể hiện rõ nét tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ.

5. Hội nghị tiến hành phân tích, xếp loại chi bộ, đảng viên và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ tiêu biểu.

Có thể nói, mặc dù mới thành lập trên cơ sở nhiều chi bộ của các khoa đào tạo (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục chính trị), nhưng dưới sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội và Đảng uỷ Trường Đại học Vinh, với tinh thần trách nhiệm của Chi uỷ chi bộ, sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể đảng viên nên năm 2019, Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết. Toàn thể Chi bộ nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi các mặt công tác trong năm 2020.

 

          

Tin bài: BCH Chi bộ