Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn có các có các thầy, cô giáo trong Viện Sư phạm xã hội: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm xã hội, TS. Nguyễn Thị Hoài - Phó Viện trưởng Viện Sư phạm xã hội, TS. Hoàng Phan Hải Yến - Chủ nhiệm chuyên ngành Địa lí học, TS. Lương Thị Thành Vinh và TS. Phạm Vũ Chung - Viện Sư phạm xã hội.

            Cao học chuyên ngành Địa lí học cho đến thời điểm hiện tại đã và đang đào tạo 4 khóa với 86 học viên. Trong đó, có 62 học viên khóa 23 và 24 đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

        

Cao học khóa 25 có 15 học viên tham gia bảo vệ đề cương đúng thời hạn. Nhìn chung, nội dung đề cương luận văn được chuẩn bị công phu, khoa học, đạt chất lượng tốt và đã được hội đồng sữa chữa, góp ý hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số tên đề tài cần chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, một số đề tài được hội đồng yêu cầu thay đổi nội dung để tránh trùng lắp, có tính mới và sáng tạo.


Sau buổi bảo vệ đề cương, Hội đồng yêu cầu học viên phải sữa chữa đề cương theo góp ý một cách nghiêm túc và liên hệ với giáo viên hướng dẫn để đạt được hiệu quả cao trong nghiên cứu.


                                    Tin và ảnh: Hoàng Phan Hải Yến